Pověřenec pro ochranu osobních údajů jako služba
Data Protection Officer as service

Kontajtujte nás emailem kontakt@dpopomocnik.cz

Úkolem Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) je sledování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, průběžné provádění auditů a tvorba monitorovacích zpráv, proškolování zaměstnanců, reakce na dotazy subjektů údajů a návrhy k ochraně dat pro vedení organizace.


Můžete být organizace, která je povinna jmenovat Pověřence, pokud

  •     zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (pozor týká se třeba například i mateřských a základních škol!)
  •     hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
  •     hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pověřenec nebo osoba dozorující ochranu osobních údajů v organizaci by měla být nápomocna svými odbornými znalostmi a má být schopen plnit povinnosti a úkoly nezávislým způsobem (nesmí být v konfliktu zájmů, nesmí být sankcionován za svou činnost organizací apod.)

dpo_grafika

Nemá smysl vymýšlet již vymyšlené metodiky, postupy, návody apod. a proto základní údaje naleznete v metodice vydané například Ministerstvem průmyslu a obchodu

Základní metodika (MPO)

Základní pojmy ke GDPR (MPO)

 

A kde získáte další údaje?
Využijte náš rozcestník

       

 

Ať jste organizace s povinností mít Pověřence nebo jste organizace co chce mít dobrovolně osobu Pověřence nebo chcete jen poradit, jsme vám k dispozici.